Privacy beleid TV Sleen

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, op een of andere manier openbaar worden gemaakt noch worden verstrekt aan landen buiten de Europese Unie.

De gegevens die u aan TV Sleen verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft TV Sleen het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van TV Sleen, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. 

Op de website van TV Sleen worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan TV Sleen de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

TV Sleen gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. Elke betrokkene heeft het recht op inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene kan te allen tijde de verleende toestemming om zijn gegevens op te slaan intrekken, alsmede een klacht indienen bij de toezichthouder.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met TV Sleen. Verantwoordelijke voor de bescherming van uw persoonsgegevens is het bestuur. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen.

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 591 258016 (clubhuis)

Tennispark TV Sleen

Zetelveenweg 1C
7841 BP Sleen