Baanreglement

Baanreglement TV Sleen

Speeltijden

 1. De banen zijn dagelijks geopend van 09.00 uur tot 23.00 uur.
  De openstelling van het park is van eind maart tot 1 december, mits het weer dit toelaat!
  Ook ’s avonds. Denk aan het zuinig omgaan met verlichting in de avonduren.

 2. Tennislessen: voor training zijn maximaal twee banen beschikbaar. Bij gebruik van verlichte banen is er slechts één baan beschikbaar voor training.

 3. Afwijkingen van de speeltijden kunnen plaatsvinden i.v.m. de te houden wedstrijden, toernooien en andere omstandigheden. E.e.a. ter beoordeling van het bestuur.
  Bij de organisatie van wedstrijden en toernooien geldt als uitgangspunt dat er in principe steeds één baan beschikbaar is voor recreanten. Hierbij geldende volgende regels:

  1. Bij KNLTB-wedstrijden met twee thuisspelende teams komt de eerst vrijkomende baan ter beschikking van de (wachtende) recreant.

  2. Bij KNLTB-wedstrijden met één thuisspelend team mogen alle vier de banen gebruikt worden. Zodra er echter door een recreant een baan gevraagd wordt, dient deze meteen vrij gemaakt te worden.

  3. Bij interne TVS-wedstrijden kan de TC, afhankelijk van de wedstrijdplanning en beschikbaarheid, de recreant een baan toewijzen.

Afschrijven

 1. Wie wil spelen schrijft een baan af door het ophangen van zijn/haar KNLTB-pasje onder de gewenste tijd op het afhangbord.

 2. Een speeltijd duurt maximaal een half uur. Bij dubbelen mag maximaal één uur worden afgeschreven. Tijdens les-, club- of KNLTB-competitie, bij verlichte banen en wachttijden langer dan een half uur geldt echter ook bij dubbelen een maximum van een half uur. Bij het afschrijven dienen bij dubbel de pasjes verdeeld te worden over een uur. Men kan alleen afschrijven op hele en halve uren.

 3. Wie gespeeld heeft, kan niet onmiddellijk daarna speeltijd opeisen, tenzij er geen gegadigden zijn. Het is niet toegestaan een pasje op voorhand voor een later tijdstip op te hangen. Dit geldt ook voor lesuren: wie les heeft gehad, kan niet direct na de les een baan opeisen, tenzij er geen gegadigden zijn.

 4. Wie afschrijft moet van het moment van afschrijving tot het tijdstip waarop de speeltijd ingaat op het tennispark aanwezig zijn. Anders verliest men het recht op de afgeschreven tijd.

 5. Degenen die het langst op de baan staan, dienen het eerst afgehangen te worden.

 6. De klok in de kantine geeft de juiste tijd.

 7. Pasjes mogen tijdens de gereserveerde tijd niet worden verhangen.

 8. Basisschooljeugd mag na 18.00 uur niet meer op de baan, tenzij er banen vrij zijn.

  Samen met een seniorlid mag de basisschooljeugd tot 19.30 uur op de baan.

En verder

 1. Na gebruik dienen de banen geveegd te worden.

 2. Het dragen van tenniskleding en tennisschoenen is verplicht. De tennisschoenen dienen van het juiste profiel te zijn voorzien, omdat schoenen met een ruw profiel de gravelbanen beschadigen. Degenen zonder geschikte tennisschoenen wordt de toegang tot de banen ontzegd.

 3. Wees sportief en toon verdraagzaamheid naar de tegenstander en u zelf.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 591 258016 (clubhuis)

Tennispark TV Sleen

Zetelveenweg 1C
7841 BP Sleen