Soorten lidmaatschap

  • Juniorleden. Leden in de leeftijd t/m 17 jaar. Contributie € 26,– per jaar. Het juniorlidmaatschap is in combinatie met tennisles.  Om BTW-technische redenen ontvangt u daarvoor, van de tennisschool, een aparte rekening.
  • Seniorleden. Als u in het tennisseizoen 18 jaar wordt of ouder bent, behoort u tot de seniorleden. De contributie bedraagt € 121,– per jaar.
  • Buitenleden. Dit zijn studentenleden, die vanwege studie elders wonen en meestal in de weekeinden van de banen gebruik maken. Deze leden betalen € 80,– per jaar.
  • Wedstrijdlid. Is elders lid en speelt in Sleen competitie. Senior € 20,– per jaar. Een junior betaalt € 0,–
  • Niet spelend lid (donateur). € 27,– per jaar
  • Zomer-challenge deelname: € 50,– per jaar. Eenmalig. Tennissen gedurende de maanden juni, juli en augustus. Aanmelden via de website. Bij opmerkingen aangeven dat het om een zomerlidmaatschap gaat.

Leden die niet met adres en telefoonnummer op de ledenpagina willen, kunnen dit melden bij het bestuur.

De lessen voor de junioren zitten in het standaardpakket. Wilt u daarvan afwijken, overleg dan met het bestuur. Toestemming van het bestuur is noodzakelijk.

Voor de betaling van de contributie ontvangt u een betalingsverzoek via de mail.

Ledenpas

Uw ledenpas kwijt? Vraag een duplicaat aan bij de ledenadministratie, leden@tvsleen.nl. De kosten hiervan bedragen € 5,–.
Hebt u een ledenpas zonder foto en wilt u foto op uw ledenpas, lever dan een recente officiële pasfoto (35 mm x 45 mm) in bij de ledenadministratie. Er wordt dan een nieuwe ledenpas met foto aangemaakt.

Verhuizing

Zo spoedig mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie; dit geldt ook als er in de loop van het seizoen andere gegevens van u moeten worden gewijzigd. Leden die een nieuw e-mailadres krijgen: laat het weten aan de ledenadministratie

Aanmelding

Aanmelden kan via het inschrijfformulier op deze website. U moet wel een recente officiële pasfoto bij de ledenadministratie inleveren voor uw lidmaatschapspas.

Komt er iemand op bezoek?

Introducé’s betalen € 5,00 per dagdeel te voldoen aan de ledenadministrateur.


Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Doe dat dan voor 1 januari van het nieuwe jaar. Elk jaar draagt de vereniging een bondscontributie af per lid, dat op 1 januari ingeschreven staat. Zegt u later op dan 1 januari, dan brengen we € 26,00 in rekening in verband met de afdracht aan de KNLTB en administratiekosten. Dit geldt voor alle leden: senioren en junioren.

Meer informatie over lidmaatschap bij de KNLTB op www.knltb.nl.