De vereniging bestaat vanaf 1981 en is daarmee één van de jongste tennisverenigingen in Drenthe. Een groepje enthousiaste inwoners nam het initiatief tot het oprichten van een tennisvereniging in Sleen. Na veel onderhandelen met de toenmalige gemeente Sleen, werd grond in bruikleen gegeven en werden vier gravelbanen aangelegd.

In eerste instantie was er geen kantine, alleen een illegaal gestalde caravan. In de loop van de afgelopen vijfentwintig jaar zijn er een aantal investeringen gedaan die de accommodatie hebben verbeterd en de mogelijkheden voor tennis hebben vergroot. Het geld voor deze aanpassingen werd steeds bijeen gebracht door de leden; soms met een deel subsidie van de gemeente, maar altijd met vrijwilligers gerealiseerd. Een rijdende bouwkeet werd ingewisseld voor een semi-permanente tenniskantine en er werd een oefenkooi gebouwd.

  • 1991: twee banen worden voorzien van verlichting.
  • 1996: de twee andere twee banen krijgen ook verlichting.
  • 1999: renovatie van de tenniskantine, aanleg parkeerplaatsen. en realisatie van een mini-tennisbaan voor de jeugd. Met de aantekening dat het grootste deel van de kosten voor die baan door de junioren zelf bijeen is gebracht.
  • 2003: Een permanent clubgebouw.
  • 2006: het 25-jarig jubileum van de vereniging.
  • 2011: renovatie minibaan / oefenmuur en verbeteren aanzien van het park en jubileum 30 jaar jong.
  • 2017: De oude halogeen verlichting werd vervangen door LED-verlichting.
  • 2021: Plaatsing van zonnepanelen op het dak van het clubhuis

Met rond de 130 leden is de tennisvereniging een bloeiende vereniging die niet meer weg te denken is uit Sleen en de omliggende dorpen!

Minibaan in gebruik2011
Minibaan in gebruik