Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Mailen naar het hele bestuur? bestuur@tvsleen.nl

Er zijn commissies en functies die naast het bestuur functioneren en de club draaiende houden.

De technische commissie

Verenigingscompetitieleider: Piet en Jacqueline van der Walle, competitie@tvsleen.nl
Toernooileiding: Piet en Jacqueline van der Walle, mailadres toernooi@tvsleen.nl 

Contactpersoon Senior Plus Tennis: Cor Molenaar, T 62 43 47
Contactpersoon Kladder: Ans Bakker, emailadres bakkeran@planet.nl, T 36 17 83

e-mail: tc@tvsleen.nl

Jeugdtaakteam

Onze jeugd coördinatoren zorgen voor begeleiding van ouders bij competitie en activiteiten voor onze jeugd. Ook is er contact met de tennisschool over de lessen.

e-mail: jc@tvsleen.nl

De kantineteam

Het kantineteam heeft de verantwoordelijkheid voor inkoop, bevoorrading en schoonmaak onderhoud van onze kantine. Namens het bestuur wordt het team aangestuurd door Berthy Legierse.

De bezetting van de kantine en taken parkdiensten worden gedaan door de leden. De roostercommissie nodigt de leden uit om zichzelf daarvoor in te roosteren of deze commissie roostert de leden in. Mocht je onverhoopt na inroostering toch geen kantine- of parkdienst kunnen draaien, dan is van dienst ruilen een mogelijkheid. Kan dat ook niet, dan is er een mogelijkheid om de dienst af te kopen. Datzelfde geldt als je geen park- of kantinedienst wilt of kunt draaien. Leden die tegen een bedrag van 20 euro een dienst overnemen zijn: Minie Hilbrands (36 22 12), Ans Bakker (36 17 83) en Silvia de Vries (06_45 03 27 64)

De roostercommissie

Jaap Ramaker, T 367060
Nico Bakker, T 361783
e-mail: roosteren@tvsleen.nl

De parkcommissie

De parkcommissie zorgt dat ons tennispark er buiten de banen netjes bij ligt. Parkdiensten zijn opgenomen in het roosterschema. 

Silvia de Vries, T 06_45 03 27 64
Nico Bakker, voorzitter, T 361783

De pr-commissie

De taak van de pr commissie is om de leden via de nieuwsbrief van belangrijke informatie te voorzien en om via de website leden en belangstellenden te informeren over onze vereniging. Website en e-mailnieuwsbrief: Fred de Vries, T 06_16 53 10 76, e-mail: prtvsleen@gmail.com Beheer Facebook: Vacant

Sponsoren: Klaas Schepers, T  06-51 02 59 36 bestuur@tvsleen.nl