Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Klaas Schepers, voorzitter, tel. 06-51025936, bestuur@tvsleen.nl
 • Hermann Tebbes, penningmeester, 06-39666355, admin@tvsleen.nl
  ledenadministratie: Hermann Tebbes, 06-39666355 leden@tvsleen.nl
 • Marjolein Kaas, secretaris, tel. 36 22 48, secretariaat@tvsleen.nl
 • Bestuursfunctie Technische Commissie is vacant
 • Jacqueline van der Walle, lid (kantine- en parkcommissie), tel. 36 25 57

Mailen naar het hele bestuur? bestuur@tvsleen.nl

Er zijn commissies en functies die naast het bestuur functioneren en de club draaiende houden.

 • Technische Commissie: de TC – competitie – onderlinge toernooien – clubkampioenschappen – nieuwe leden – activiteiten contact via bestuur@tvsleen.nl
 • Jeugdcoordinatoren: de JC – alle jeugdzaken – trainingen. Contact via bestuur@tvsleen.nl
 • Kantinecommissie: de KC – inkoop – kantineroosters – catering bij evenementen. Contact via: bestuur@tvsleen.nl
 • Parkcommissie: de PC – onderhoud op en rondom de baan. Contact via bestuur@tvsleen.nl
 • PR commissie: de PR –  eindredactie www.tvsleen.nl – e-mailnieuwsbrief – social media – sponsoring – promotiemateriaal verzorgen. Contact via prtvsleen@gmail.com
 • Baanteam. De groep die zorgt voor preparatie en onderhoud van onze gravelbanen. Contact via bestuur@tvsleen.nl
 • Technisch specialist. Contact via bestuur@tvsleen.nl

De technische commissie

Op dit moment hebben we een vacature voor de functie: Bestuurslid Technische commissie is een bestuursfunctie die namens de vereniging verantwoordelijk is voor de speltechnische aspecten; verantwoordelijk voor het maken van de jaarkalender en de afstemming met tennisschool, competitieleider, toernooileiding, jeugd coördinatoren. Activiteiten op de banen worden gepland onder verantwoording van bestuurslid Technische Commissie. Bijv: Senioren Plus toernooi, Kladdercompetitie, Clubkampioenschappen.

Verenigingscompetitieleider: Vacant, tijdelijke emailadres bestuur@tvsleen.nl
Activiteiten commissie/nieuwe leden: Vacant

Contactpersoon Senior Plus Tennis: Cor Molenaar, T 62 43 47
Contactpersoon Kladder: Ans Bakker, emailadres bakkeran@planet.nl, T 36 17 83

e-mail: tc@tvsleen.nl

Jeugdtaakteam

Onze jeugd coördinatoren zorgen voor begeleiding van ouders bij competitie en activiteiten voor onze jeugd. Ook is er contact met de tennisschool over de lessen.

e-mail: jc@tvsleen.nl

De kantineteam

Het kantineteam heeft de verantwoordelijkheid voor inkoop, bevoorrading en schoonmaak onderhoud van onze kantine. Namens het bestuur wordt het team aangestuurd door Jaqueline.

De bezetting van de kantine wordt gedaan door alle leden, die daarvoor kunnen inroosteren. Jaap en Nico hebben de verantwoordelijkheid voor het kantine inroosteren op zich genomen.

Jaap Ramaker, T 367060
Nico Bakker, T 361783
e-mail: roosteren@tvsleen.nl

De parkcommissie

De parkcommissie zorgt dat ons tennispark er buiten de banen netjes bij ligt. De commissie plant enkele ochtenden, via het inroosterschema, waarop onderhoud wordt uitgevoerd.

Jacqueline van der Walle, voorzitter, T 362557
Nico Bakker, T 361783

De pr-commissie

De taak van de pr commissie om de leden via de nieuwsbrief van belangrijke informatie te voorzien en om via de website leden en belangstellenden te informeren over onze vereniging.

Sponsoren: Klaas Schepers, T  06-51 02 59 36 bestuur@tvsleen.nl

Website en e-mailnieuwsbrief: Fred de Vries, T 362421, e-mail: prtvsleen@gmail.com