Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Klaas Schepers, voorzitter), tel. 06-51025936, bestuur@tvsleen.nl
 • Hermann Tebbes, penningmeester, 06-39666355, admin@tvsleen.nl
  ledenadministratie: Hermann Tebbes, 06-39666355 leden@tvsleen.nl
 • Marjolein Kaas, secretaris, tel. 36 22 48, secretariaat@tvsleen.nl
 • Arjan Habing, tijdelijk waarnemer namens de TC, tel. 06_16 35 74 13
 • Jacqueline van der Walle, lid (parkcommissie), tel. 36 25 57

Mailen naar het hele bestuur? bestuur@tvsleen.nl

Er zijn verschillende commissies die naast het bestuur functioneren en de club draaiende houden.

 • Technische Commissie: de TC – competitie – onderlinge toernooien – clubkampioenschappen – nieuwe leden – activiteiten
 • Jeugdcommissie: de JC – alle jeugdzaken – trainingen
 • Kantinecommissie: de KC – inkoop – kantineroosters – catering bij evenementen
 • Parkcommissie: de PC – onderhoud op en rondom de baan
 • PR commissie: de PR –  eindredactie www.tvsleen.nl – e-mailnieuwsbrief – social media – sponsoring – promotiemateriaal verzorgen.

De technische commissie
Arjan Habing, tijdelijk waarnemer aanspreekpunt, T 06-16 35 74 13

Verenigingscompetitieleider: Vacant, tijdelijke emailadres bestuur@tvsleen.nl
Activiteiten commissie/nieuwe leden: Vacant

Contactpersoon Senior Plus Tennis: Cor Molenaar, T 62 43 47
Contactpersoon Kladder: Ans Bakker, emailadres bakkeran@planet.nl, T 36 17 83

e-mail: tc@tvsleen.nl

Jeugdtaakteam

e-mail: jc@tvsleen.nl

De kantinecommissie

Vacant, voorzitter,
Leden Vacant
e-mail:

Bardienstroosters

Jaap Ramaker, T 367060
Nico Bakker, T 361783
e-mail: roosteren@tvsleen.nl

De parkcommissie

Jacqueline van der Walle, voorzitter, T 362557
Nico Bakker, T 361783

De pr-commissie

Sponsoren: Klaas Schepers, T  06-51 02 59 36

Website en e-mailnieuwsbrief: Fred de Vries, T 362421, e-mail: prtvsleen@gmail.com