Zomer Challenge 2020
De KNLTB heeft landelijk een zomerlidmaatschap geïntroduceerd. Wij hebben ons hiervoor ingeschreven. Het is een eenmalige actie waarbij inwoners van Sleen en omgeving zich kunnen opgeven voor een driemaandelijks lidmaatschap (juni-juli-augustus) tegen een gereduceerd tarief van  € 45,–.

Tevens stellen wij hen in de gelegenheid een drietal groepslessen van Tennisschool Koning te volgen: die vinden bij voldoende belangstelling plaats op de vrijdagavonden 12, 19 en 26 juni van 21.00 tot 21.45 uur. 


Wij spelen hierbij in op het ‘gat in de sportmarkt’ in de zomermaanden, waar voor veel sporten de trainingen en wedstrijden stil liggen. En helemaal in dit Corona-tijdperk is het een mooi aanbod om kennis te maken met tennis en onze vereniging.

We hopen vanzelfsprekend dat dit uiteindelijk ook tot een aantal vaste leden gaat leiden.
Kennen jullie  mensen die hiervoor interesse hebben? Dan kunnen zij contact opnemen met het bestuur via bestuur@tvsleen.nl.

Zomer Challenge 2020