Op woensdag 15 september zal er groot onderhoud worden verricht aan onze lichtinstallatie.

Gedurende het onderhoud zullen steeds twee banen niet bespeelbaar zijn.

Die woensdagmorgen beginnen ze waarschijnlijk het eerst met de verlichting van baan één en twee om in de loop van de dag het onderhoud te verplaatsen naar de banen drie en vier.

Als alles volgens planning verloopt zal de verlichting op alle vier banen ‘s-avonds weer beschikbaar zijn.

Onder voorbehoud van tegenloop.

Hou er even rekening mee als je een wedstrijd overdag in plant.

Woensdag 15 september