Voor het jubileumfeest op 3 september is door veel bedrijven een prijs beschikbaar gesteld. Maar liefst 35 prijzen had de jubileumcommissie verzameld. Er werden drie rondes verloting gespeeld, waarvan ronde 3 een superronde. Hoofdprijs van deze ronde: een weekend in een lodge op de Beerzer Bulten. Dankzij alle bijdrages was er een mooie opbrengst, die bijdraagt in de kosten voor een overkapping van het terras. 

Alle sponsoren bedankt!

Veel prijzen voor verloting Jubileumfeest