De contributie stijgt in 2023 met ėėn euro naar 126 euro. Alle andere bijdragen worden daarop aangepast.

De voorgestelde bestuursfuncties zijn door de ALV goedgekeurd.

Hermann Tebbes heeft te kennen gegeven te zullen stoppen in het bestuur. Hij heeft dit vele jaren gedaan en zijn kennis en expertise ingezet in o.a. het financiële gedeelte van de tennisvereniging.We willen Hermann dan ook ontzettend bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren! Dirk Dijkstra wordt de nieuwe penningmeester van de vereniging.

Klaas Schepers is als voorzitter afgetreden. Hij blijft de scepter nog even zwaaien totdat zich een nieuwe voorzitter heeft gemeld. Bob van der Ploeg is het nieuwe bestuurslid “Technische zaken”. De kantine commissie wordt t.b.v. de evenementen versterkt met Carmen, Amber, Monique en Maral 

Lid van verdienste: Bert Beltman
Beste leden, Bert heeft te kennen gegeven het kalmer aan te willen doen, voor wat betreft de coördinatie en aansturing van de technische zaken. Wij respecteren de keuze die is gemaakt, maar Bert is nog niet weg en heeft te kennen gegeven dat hij nog wel op het park zal komen en als het mogelijk is nog wel mee helpt. De kennis van de baanpreparatie, de aansturing daarop, de innovatieve lijnen-legger, wordt door ons zeer gewaardeerd. Projectmanagement, of dit nou ging om de nieuwe verlichting of sproei installatie, dit werd gedaan met veel plezier en kennis van zaken.

Bert heeft veel voor de vereniging gedaan en daarom door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste conform artikel 4.1 lid 3 van de statuten van de Vereniging.


Dit is door de leden akkoord bevonden in de bestuursvergadering

Bert, bedankt voor je inzet!

Van het Bestuur en uit de Algemene Leden Vergadering