In de vorige Algemene Leden Vergadering op 31 mei jongstleden is door het bestuur verslag gedaan over het gevoerde beleid over 2020, zijn de financiele stukken (jaarrekening 2020 en begroting 2021) vastgesteld en zijn er een aantal besluiten genomen. Volgens onze statuten moeten er echter een minimum aantal leden aanwezig zijn bij een ALV. Dit was helaas niet het geval.

Hierdoor moeten we als bestuur een nieuwe ALV uitschrijven om alsnog de besluiten te bekrachtigen. We hebben als datum en tijdstip 21 juni om 19.00 uur gekozen. Klik op de link voor inzage in de agenda van deze vergadering. De locatie zal wederom het clubhuis / terras zijn. Voor deze vergadering is overigens geen minimum aantal leden benodigd. Jullie zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Graag vooraf even aanmelden via: bestuur@tvsleen.nl.

Het Bestuur

Uitnodiging 2e Algemene Leden Vergadering