Het Bestuur heeft besloten om de Algemene Leden Vergadering door te schuiven naar mei 2021.

Dankzij een noodwet van onze regering, bestaat die mogelijkheid. De vergadering digitaal te houden, kan ook nog. Het komt ons echter beter uit als we de ALV met eigen leden kunnen houden in ons eigen clubhuis   

Begin januari rondt onze penning- meester wel het jaar 2020 af met een jaarverslag en de gebruikelijk financiële onderbouwing. Ook de kascommissie wordt om een oordeel met verslaglegging gevraagd. Alle relevante stukken komen eind januari op het beveiligde deel van onze website. Alleen toegankelijk voor leden.

De aanleg van het project zonnepark aan de Haarstdiek is gestart. Het zonnepark zal in de maanden januari t/m mei 2021 worden gebouwd.

Tijdens het ontwikkelproces is met de gemeente afgesproken dat er een aantal voordelen voor het dorp en omstreken worden aangeboden.
Eén van die voordelen is, dat op kosten van het zonnepark gratis zonnepanelen voor vijf verenigingsgebouwen of sport accommodaties in het dorp Sleen worden gerealiseerd.
De locaties zullen door Dorpsbelangen en de gemeente Coevorden worden geselecteerd.
Dorpsbelangen Sleen treedt in deze op als contactpersoon voor de verenigingen en stichtingen in het dorp. In overleg met het bestuur, heeft Dorpsbelangen onze vereniging voor de “gratis-zonnepanelen” aangemeld. Meer concrete informatie ontbreekt nog. Zodra we meer weten, worden jullie verder geïnformeerd.

In verband met de corona pandemie kunnen we deze winter geen klaverjas avonden organiseren.

De ledenpas is doorlopend en blijft ook gelden voor 2021. Wees er zuinig op.

Van de bestuurstafel….