Gaandeweg de plannen hebben we veel contact gehad met de Gemeente.
De voorkeur van gemeente gaat nu uiteindelijk uit naar de locatie in het verlengde van de huidige banen. Zeg maar: Richting het fiets-/foetpad.


We bekijken de mogelijkheden aldaar.
In de tussenrapportage geeft de werkgroep en het Bestuur de stand van zaken weer.
De overzichtsfoto’s geven een goed beeld van de mogelijke realisatie ter plekke.

We vragen padelbouwers naar de geldigheidsduur van de huidige offertes. (Er zijn geluiden over stijging van materiaalkosten, áls het materiaal al beschikbaar is) en hun planningen.

Dit kan gevolgen hebben voor de financiële onderbouwing.

Met een afstand van 120 meter tot bebouwing voldoen we, met dit plan, ruim aan de wettelijke eisen (50 meter). Toch onderzoeken we hoe we het geluid verder tot een minimum kunnen beperken. 
We hopen in de ALV met een onderbouwd plan te kunnen komen.

Heb je vragen, kun je iets bijdragen, heb je opmerkingen of wat dan ook? Neem dan contact op met het Bestuur. We horen graag van jullie!

Tussenstand “Padel-plannen”