Na de vliegende start en enthousiaste ontvangst van onze leden, is er veel uitgezocht en gebeurd maar er ligt nog geen uitgewerkt plan en voorstel.

De informatieavond die we deze periode zouden willen houden is door Corona-maatregelen uitgesteld.

Wat we nu kunnen melden:

  • We hebben van twee gecertificeerde padelbouwers de offertes binnen, met één en respectievelijk twee voorstellen. We vergelijken die (technisch iets verschillend, vooral qua fundering), sparren met de KNLTB en we willen nog een paar banen ook echt bekijken om beter te kunnen oordelen.
  • Er zijn gesprekken geweest met de Gemeente over de mogelijke locatie. Nu blijkt dat de mensen van Ruimtelijke Ordening anders in het spel staan dan die ambtenaren van “Groen”. We proberen duidelijk te krijgen wat kan en niet kan, wáár dan precies en ook hoe het zit met traject vergunningen en bestemmingsplannen en de duur daarvan. De Gemeente is nu aan zet en we zitten er boven op.
  • Installatiebureau Assen onderzoekt of onze elektriciteitsvoorziening voldoende capaciteit heeft om extra lichtmasten aan te sluiten. Dat lijkt vooralsnog het geval te zijn.
  • Penningmeester Hermann Tebbes heeft, met een aantal financieel onderlegde kritische leden, gekeken naar zijn eerste begroting. Sommige aannames past hij aan en zoekt nog uit. Geld lenen is geen probleem (goedkoop), maar de aflossing moeten we wel kunnen borgen. Met de aangepaste begroting kunnen we op pad om te onderzoeken of we partners kunnen vinden die ons financieel willen helpen. Zoals al gevreesd is de aanvraag van de Leadersubsidie afgewezen. Maar er lopen nog diverse lijntjes her en der en we zijn daar hoopvol over.
  • En wat we steeds weer noemen: Een absolute vereiste voor het welslagen van het hele project is ook een actieve padel-commissie binnen onze vereniging. Een paar mensen hebben al belangstelling getoond. Maar handig als jij daar zelf ook een over na wilt denken?

We sturen er op aan, dat we in de Algemene Leden Vergadering van januari a.s. een onderbouwd voorstel ter besluitvorming kunnen aanbieden.

Heb je vragen, kun je iets bijdragen, heb je opmerkingen of wat dan ook? Neem dan contact op met het Bestuur. We horen graag van jullie!

Tussenverslag Werkgroep Padel