In de periode vanaf 25 juni is er een gewijzigd “sleuteladres”.

De sleutels en het wisselgeld zijn dan, door de kantinedienst, te halen bij Klaas Schepers, Struikheide 1, 7841 GG SLEEN. (Telefoon 06_51 02 59 36).

Mocht er tussentijds, vanwege afwezigheid, iets wijzigingen, dan wordt dat op de website vermeld, of… als het om kleine wijzigingen gaat, rechtstreeks aan het betreffende lid kenbaar gemaakt.

Sleuteladres v.a. 25 juni ……..