Het is aangekondigd in de nieuwsbrief: De sloten bij ons sportcomplex moesten vervangen en dat is vandaag donderdag 9 juli gedaan.

Dat betekent dat de sleutels van het toegangshek/toiletgroep, die jullie hebben, NIET meer werken.
Kom daarom zo snel mogelijk je ‘oude’ sleutel inruilen voor een nieuwe!

Dat kan donderdagavond van 18:00 tot 21:00 uur, vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur en op de tossavond 14 juli van 19:00 tot 20:00 uur, in ons clubhuis.

Neem je oude sleutel mee. Betaalde je daar een borg voor? Die borg gaat vanzelf over op de nieuwe sleutel.

Lukt het je niet vandaag of morgen de sleutel te komen omwisselen? Hou dan even de website in de gaten. Daar geven we op korte termijn alternatieven om dit alsnog te doen.

Klaas Schepers,
voorzitter

Sleutel acties