Onze vereniging heeft afgelopen zaterdag (1 april) het tennisseizoen 2023 geopend.

Aanvankelijk hadden we een opening met tennis in gedachte. De weersvoorspellingen waren voor dat weekend uitermate slecht. De organisatie heeft daarom afgezien van de geplande toss aangevuld met een hapje eten. Niet om treuren. Er komt wel weer een gelegenheid om een en ander in te halen.

Uiteraard deed onze voorzitter de openingsspeech.

Daarin legde hij eerst het accent op de nieuwe keuken in de kantine. De keuken is beschikbaar gesteld door de familie De Jonge. De keuken moest nog wel heel worden over gebracht en in onze kantine worden geïnstalleerd. Daar heeft menig uur in gezeten. Hans ten Hooven is degene die de keuken met grote nauwkeurigheid heeft geplaatst en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden in z’n uppie heeft gedaan. In de kantine staat nu een glanzende keuken, waar we jaren mee verder kunnen. Chapeau, Hans.

Een aantal foto’s  over de gedaanteverwisseling vindt u terug in ons fotoalbum over 2023.

Verder kwam de gewenste padel-baan ter sprake. De vergunningsaanvraag is door de Gemeente omgezet in een zo genaamd vooronderzoek. Daarmee drukken de wettelijke termijnen niet zo zwaar en kan de Gemeente zich rustig de tijd nemen om alle aspecten te bekijken.

We hebben een andere tennisleraar. Hans Picek is weer terug. We hebben Hans al eerder als tennisleraar gehad. Da’s al wel een tijdje geleden. Een aantal van de huidige leden hebben veertig jaar terug nog les van hem gehad. Door een actie nemen nu een groot aantal basisschool kinderen deel aan de proeflessen. (Zie overige berichtgeving)

Onze voorzitter, Klaas Schepers, kon nog melden dat Dorpsbelangen de tennisvereniging geld heeft beloofd voor het vernieuwen, uitbreiden en verlichten van de parkeerplaats. 

Een aantal jaren hebben we door de Rabobank-Clubsupport-actie wat geld gereserveerd om speel- attributen voor de kinderen te kopen. Die investering heeft nu plaats gevonden. De attributen zijn gekomen op de plaats waar de tennistafel stond. Die tennistafel krijgt elders in de het dorp een goede plek. 

Na Klaas z’n speech, was er ruimte voor de kinderen om de speelhoek officieel te openen. …… en in gebruik te nemen.

De opening van het zomerseizoen werd voortgezet met een “hapje en een drankje”. De aanwezigen, ik schat in een kleine dertig personen, konden hun winterervaringen uitwisselen en hun sportieve doelen voor dit jaar uit een zetten. Het was gewoon gezellig en tot in de puntjes verzorgd.

Opening van het tennisseizoen