Onze Jannes heeft besloten, om na 25 jaar te stoppen met de kantine.

Het is mooi geweest. Tijd voor de jongere garde. Al die jaren heeft Jannes met liefde voor de club, zich ingezet op allerlei fronten. Het begon met de jeugdcommissie en daarna de kantinecommissie. Hij had altijd medewerking van een aantal dames als er weer wat te vieren viel of met toernooien. Zijn gehaktballen waren beroemd! Men wilde eigenlijk niets anders meer.

Jannes houdt van gezelligheid. Voorop staat, dat iedereen het leuk heeft en niets te kort komt! Menig barbecue werd door hem uitstekend verzorgd. Ook heeft hij zich altijd voor de baanaanleg en het baanonderhoud ingezet. Gravel bestellen en afvoeren etc. Dit blijft hij doen trouwens. Hij blijft bij het baanonderhoud.

Verder slaat hij met de “jongens” twee maal per week een balletje en bezoekt regelmatig de clubavonden. 

Op maandag 8 mei is Jannes bedankt door het bestuur voor zijn jaren lange inzet tot dusver. Dit is gedaan met een lekker flesje wijn en een hapje en drankje in een klein gezelschap van tennisvrienden en -vriendinnen. 

Bedankt Jannes.

Namens bestuur en onze leden.

Onze Jannes