Vervolgens is er nog de Onderlinge Najaarscompetitie voor Herenteams op de zondag. Eerste speeldag op 11 september.

Opgave kan uitsluitend als team. De aanvoerder kan zich via de mail aanmelden. In de herencompetitie worden er, per confrontatie, drie dubbels gespeeld en twee enkels.
Voorwaarde is, dat de drie dubbels niet in dezelfde samenstelling plaatsvinden en in de enkels twee verschillende spelers worden ingezet. Een team bestaat dus minimaal uit drie spelers. De ONC wordt gespeeld op de zondag. Koffie om 09:00 uur. Start om 09:30 uur met uitloop in de middag.

Er spelen dit jaar twee teams per wedstrijddag. De Najaar-competitie van de KNLTB loopt dit jaar gelijk op. Er wordt een planning gemaakt die aangepast is op de KNLTB-competitie.

Na aanmelding zorgt de technische commissie voor het competitieschema en de ballen.

De TC bemiddelt niet in het samenstellen van de teams of het rekruteren van teamleden. De TC bepaalt ook niet hoe het team wordt ingezet. Dat doen de aanvoerders. De communicatie vanuit de TC vindt uitsluitend plaats met de aanvoerders. 

Let op! Er zijn minimaal vier teams nodig om de competitie door te laten gaan.

Om een goed schema te maken en ook nog de teams de gelegenheid te geven om hun teamleden omtrent het speelschema te informeren, moet de opgave uiterlijk 15 augustus binnen zijn. 

Meer weten? Fred de Vries 36 24 21.

Onderlinge Najaars-Competitie voor Herenteams