De laatste maanden is er een verhoogde activiteit van criminelen met nep-mails geconstateerd.

Het komt niet alleen bij banken voor. Criminelen proberen heel listig via andere gebruikelijke internetsites privé-gegevens te ontfutselen.

Recent heeft de KNLTB meldingen van verenigingen gekregen over nepmails aan leden, die verstuurd worden uit naam van de KNLTB of van een vereniging.

Het lijken echte mails, maar niets is minder waar. Via deze misleidende mails proberen criminelen gegevens van gebruikers te pakken te krijgen en vragen ze leden lidmaatschapsgeld over te maken.

Via een algemeen mailadres van de vereniging proberen de ‘phishers’ eerst de verenigingsfunctionaris te bereiken en zijn inloggegevens te ‘stelen’.

In de voorbeelden die de KNLTB binnen kreeg, zien we dat gebruiker via een ‘look-a-like’ KNLTB mail wordt verzocht in te loggen in een nagemaakte versie van het ledenadministratiesysteem van de vereniging, KNLTB.Club.

Doet de ledenadministratie dit, dan heeft de ‘phisher’ gegevens om verder te gaan en vervolgens namens de vereniging mails te versturen naar meerdere leden.

Met de verenigingen heeft de KNLTB nu een soort protocol afgesproken. Daarin is o.a. vastgelegd dat verdachte activiteiten worden gemeld bij de KNLTB en bij de leden, verder dat bij een nep-mail de vereniging aangifte gaat doen bij de politie ondersteund door het aanwezige bewijsmateriaal.

Natuurlijk zal ons verenigingsbestuur heel alert zijn op dit soort zaken, nu we deze informatie hebben gekregen. Neemt niet weg dat er altijd een mogelijkheid aanwezig blijft dat……, of dat de informatie vermomt als KNLTB mail via een andere weg bij de leden komt.

In het belang van de leden en verenigingen willen wij dat graag weten, eventueel melden en zonodig aangifte doen.

Informatie over de recente aanval op de KNLTB-site is te vinden op nu.nl en op site van RTL. Informatie over deze vorm van internetfraude vind je op wikipedia. De KNLTB heeft het gebruik van KNLTB-club tijdelijk stilgelegd en kijkt naar een mogelijkheid om de beveiliging te verbeteren.

Zodra je verdachte mails tegenkomt die hun oorsprong lijkt te hebben bij de KNLTB of bij onze tennisvereniging, graag melden bij onze ledenadministrateur. Onze ledenadministrateur pakt de zaak dan verder op.

 

NEPMAILS !!!