Nog ruim drie weken en dan gaan de najaarscompetities van start.

De belangrijkste is de najaarscompetitie van de KNLTB. Donderdag 10 september is de eerste speeldag. Er zijn twee Sleener teams op de donderdag ingeschreven en twee op de zondag. Bekijk de speeldata. Zodra wij iets meer weten over de tegenstanders en de uit- en thuis data zullen we dat op onze website gaan vermelden.

De tweede is de interne najaarscompetitie voor de vrouwen op de vrijdagmiddag.

De start is op vrijdag 4 september en loopt door t/m vrijdag 9 oktober. Het is zes keer en je hoeft niet alle vrijdagmiddagen beschikbaar te zijn. Je kunt verhinderingen opgeven. Speeldata: 4, 11, 18 en 25 september;  2 en 9 oktober. Op de laatste vrijdag dus 9 oktober spelen we ook en gaan we ’s avonds, bij voldoende belangstelling, ergens uit eten. We spelen op de vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Alleen dames dubbel met een thee/koffie pauze van 14.30 tot 15.00 uur. Opgave is individueel. Je speelt met wisselende partners in wisselende samenstelling. Je krijgt van te voren de indeling.
De speelsterkte is niet van belang. Iedereen kan mee doen. Ook nieuwe dames leden! Aanwezig om 13.20 uur. Een ieder zorgt een keer voor taart/cake bij de thee/koffie.
Het schema van de vrijdagen wordt van te voren gemaakt. Als later blijkt dat je op bepaalde datum toch niet kunt, moet je zelf voor vervanging zorgen. 

Om een goed schema te maken en iedereen omtrent het speelschema te informeren, moet de opgave uiterlijk 17 augustus binnen zijn bij Ans Bakker. (bakkeran@planet.nl) Geef duidelijk aan welke data je wel/niet kunt.  
Meer weten? (0591-361783) bij Ans. En Ans zoekt nog helpers. 

De laatste is de Onderlinge Najaarscompetitie voor Herenteams.

Opgave kan uitsluitend als team. De aanvoerder kan zich via de mail aanmelden. In de herencompetitie worden er, per confrontatie, drie dubbels gespeeld en twee enkels.
Voorwaarde is, dat de drie dubbels niet in dezelfde samenstelling plaatsvinden en in de enkels twee verschillende spelers worden ingezet. Een team bestaat dus minimaal uit drie spelers. De ONC wordt gespeeld op de zondag. Koffie om 09:00 uur. Start om 09:30 uur met uitloop in de middag.

Er spelen dit jaar twee teams per wedstrijddag. De Najaarscompetitie van de KNLTB loopt dit jaar gelijk op. Om die reden zijn er dus maar twee banen beschikbaar voor de ONC. 
Na aanmelding zorgt de technische commissie voor het competitieschema en de ballen.
De TC bemiddelt niet in het samenstellen van de teams of het rekruteren van teamleden. De TC bepaalt ook niet hoe het team wordt ingezet. Dat doen de aanvoerders. De communicatie vanuit de TC vindt uitsluitend plaats met de aanvoerders. 
Om een goed schema te maken en ook nog de teams de gelegenheid te geven om hun teamleden omtrent het speelschema te informeren, moet de opgave uiterlijk 28 augustus binnen zijn. Meer weten? Fred de Vries 362421

Najaarscompetities