Het verenigingsjaar

….loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren uiterlijk één week voor het einde van het lopende verenigingsjaar.
(Penningmeester Hermann Tebbes, Menso Altingstraat 14, 7841 CB SLEEN)

Opzeggen mag ook via e-mail. Je ontvangt dan van de club een bevestiging.
Dit geldt als bewijs van opzegging! 

Wie tussentijds bedankt als lid, is voor het hele jaar contributie verschuldigd.

ALV.
Het Bestuur heeft besloten om de Algemene Leden Vergadering in ieder geval een maand door te schuiven. Dus niet in januari maar naar eind februari, in de hoop dat de ALV dan “gewoon” gehouden kan worden. 

Mochten de corona-regels weer roet in het eten gooien, dan bereidt het Bestuur een andere vorm voor. De KNLTB heeft daarvoor ideeën aangedragen. Door aangepaste wetgeving kan er voor andere vormen of zelfs voor digitaal worden gekozen.

Klaverjassen

In verband met de corona pandemie kunnen we deze winter geen klaverjas avonden organiseren.
Zodra daartoe weer gelegenheid ontstaat, zullen we de organisatie weer oppakken.

Toernooien 2021

De toernooien in Drenthe voor 2021 zijn vastgelegd. Daarbij is Het Makelaardij De Flinten Toernooi gepland in week 24 (van 14 t/m 20 juni) en Het Sleen Open Weekend Toernooi in week 32. (13 t/m 15 augustus)
Zet ze alvast even in jouw agenda.

Let wel! Beide toernooien zijn vastgesteld onder het voorbehoud, dat we genoeg vrijwilligers hebben om de kwaliteit van de organisatie en de kantine te kunnen waarborgen.


 

Mededelingen van het Bestuur