Zoals jullie weten hebben we, via dorpsbelangen,  subsidie toe gekend gekregen voor het verbeteren van de verlichting van ons tennispark.

Die verlichting willen we gaan realiseren tezamen met het uitbreiden van de parkeerplaats.

Hiervoor zullen we een aantal zaterdagochtenden aan de slag gaan.

Mocht je hieraan mee willen helpen (vele handen maken licht werk), meld je dan bij het bestuur via bestuur@tvsleen.nl of via één van de bestuursleden.

Klussen op en rond ons park