Vanaf dit jaar gaat er het één en ander veranderen bij de KNLTB.

In 2019 ontvangen verenigingen voor ieder actief lid een meerjaren ledenpas in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheid van twee jaar. Na deze periode wordt bekeken of de ledenpas in de toekomst langer geldig zal zijn.

Waarom een meerjaren KNLTB ledenpas?
Samen met 1700 tennisverenigingen streeft de KNLTB er naar om een duurzaam tennisklimaat te realiseren. Zij stimuleren verenigingen te verduurzamen en willen hier ook zelf een bijdrage aan leveren. 

Uitleverschema
De Ledenadministrateur krijgt in de periode februari/maart voor ieder actief lid van de vereniging een meerjaren ledenpas toegestuurd. Het uitleverschema van de passen wordt begin februari bekend gemaakt. De huidige ledenpas is geldig t/m 31 maart 2019.    

Actuele pasfoto 
Voor de meerjaren ledenpas geldt dus ook dat de pasfoto twee jaar mee gaat. Het is daarom belangrijk voor leden dat er een actuele pasfoto op deze pas komt te staan. We verzoeken onze leden dan ook om zoveel mogelijk te streven naar een actuele pasfoto. Via de ledenadministratie kun je een actuele foto gedigitaliseerd laten opnemen. Stuur de foto onder vermelding van Naam en lidnummer.

Competities en toernooien
Op de meerjaren ledenpas wordt de speelsterkte niet meer getoond. Dit heeft consequenties bij het spelen van competitie en toernooien. In 2019 geldt het spelersprofiel op MijnKNLTB als legitimatie. Het algemeen reglement, competitie- en toernooireglement worden daarom aangepast. In deze reglementen, die in januari worden gepubliceerd, zullen alle vernieuwde procedures omtrent competities en toernooien nauwkeurig worden uitgelegd.    

Een digitale pasfoto moet voor de ledenpas aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed
gelijkend te zijn;
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond
genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met
doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
• Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
• De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn,
groter is geen probleem.

Invoering meerjarige KNLTB-ledenpas