Alle leden van de Tennisvereniging Sleen worden uitgenodigd voor een informatie-bijeenkomst op maandag 27 september aanstaande. Aanvang: 20:30 uur.

Het is een uitdaging om een sportvereniging als de onze beter toekomstbestendig te maken én te houden.

Een optie is om ons sportaanbod uit te breiden met een extra tak: Padel!

Deze aan tennis verwante sport geniet wereldwijd – en ook in Nederland – een grote en sterk groeiende populariteit.

Tennis Vereniging Sleen onderzoekt de mogelijkheid, wenselijkheid en haalbaarheid om een tweetal Padelbanen aan te leggen bij ons sportpark. 

Jullie, als leden, zijn hier natuurlijk ook nauw bij betrokken. 

Informatieavond

Een eerste informatieavond is op maandagavond 27 september in de kantine van de Voetbal Vereniging. Inloop is vanaf 20:15 uur, start bijeenkomst om 20:30 uur. We streven er naar om rond 22:00 klaar te zijn.

Bestuur en werkgroep Padel – Maral Oosting en Monique Willems – geven een presentatie van ideeën, dromen, concreet gelegde contacten, mogelijkheden, financiën, beren op de weg …

Aanmelding

Kom jij ook? Meld je dan even aan, omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. En we – bij grote aantallen – zo nodig kunnen uitwijken naar een andere locatie.

Aanmelding graag via het Bestuur

Let op! want….

Na 25 september is de 1,5 meter-maatregel vervallen. Daar tegenover staat dat er bij bijeenkomsten als deze in het clubhuis een corona-check moet plaats vinden. Je kunt dus alleen toegang krijgen met een negatieve corona-test of de corona-app waarmee je aan kunt tonen dat je gevaccineerd bent.

Informatie bijeenkomst