11 december j.l. overleed ons erelid Jannes Freriks op 84-jarige leeftijd. Jannes was een enthousiast lid met een groot hart voor onze tennisvereniging. 

Tv Sleen mist in Jannes iemand op wie de vereniging altijd een beroep kon doen. We herinneren ons de bouwperiode van het clubhuis waar Jannes, door zijn persoonlijkheid, zijn ervaring en zijn contacten in de bouwwereld, een grote rol heeft gespeeld om de bouw te kunnen realiseren.

Op de rouwkaart staat de tekst: 

“Prachtige jaren 

niet treuren dat ze voorbij gingen

glimlachen dat ze geweest zijn”

Laten we Jannes met die glimlach in herinnering houden.

Klaas Schepers

Op de foto zien we Jannes, met de bouwtekeningen in de hand, in overleg met Theo van der Aa, Jan Rutgers en Peter Krol. Ze staan in de bouwput waar nu het clubhuis staat.

In memoriam Jannes Freriks