Onze toernooi-commissie organiseert op 9, 10 en 11 augustus voor de vijfde keer “Het Sleen Open Weekend Toernooi”. Het toernooi, dat in de omgeving al naam en faam heeft gemaakt, wordt gehouden op basis van actual rating.

Er wordt dus niet gekeken naar de speelsterkte op jouw spelerspas, maar naar de speelsterkte die het DDS-systeem tot inschrijving heeft vastgesteld. Plat gezegd: De prestaties van dit jaar worden meegerekend.

Het is een populair toernooi in de zomervakantie, dat ook veel spelers van buiten de eigen vereniging trekt. Met vorig jaar een kleine honderd deelnemers, een stevige bezetting.

De categorieën zijn: HE, DE, HD, DD en GD. 

Inschrijving is vanaf 24 juni mogelijk op www.toernooi.nl
De sluitingsdatum voor de inschrijving is 3 augustus, 23.59 uur.
De loting vindt plaats op 4 augustus op basis van de dan geldende rating.

Kosten:
De spelers voor HE en DE betalen € 12,– per persoon. Voor de dubbel-spelers geldt een tarief van € 10,– per persoon per onderdeel.

De KNLTB-bondsgedelegeerde is de heer T. Koets.

Het vijfde “Sleen Open Weekend Toernooi”