Op 14 december heeft ons kabinet opnieuw ingegrepen op de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Voor ons als tennisvereniging zijn er een paar zaken die er uit springen. Ten eerste mag er binnen niet meer worden gesport. Daarmee komen de activiteiten in de tennishallen tot stilstand. Ten tweede mag er buiten slechts enkelspel worden gespeeld.

Op twee van de vier banen hadden we de netten geruimd. Die zijn nu schielijk teruggebracht. Dat betekent, dat er vier banen voor het tennis (enkelspel) beschikbaar zijn. Zolang het weer goed is, kan er gebruik van worden gemaakt. Het baanonderhoud is afgebouwd.

Weet, dat als er water op de baan staat, daarop niet kan worden gespeeld. Water op de baan vergroot de kans op ongelukken en als je daarop, gaat spelen brengt het ook schade toe aan de baan. Slaat het weer om en gaat het stevig vriezen, is dat einde oefening voor het tennis op gravelbanen. Tijdens de dooi worden de lijnen uit het gravel omhoog geduwd. Tijdens de dooi verpapt de baan. In beide gevallen is, bij tennis, de schade aan de lijnen en banen aanzienlijk.

Als het net naar beneden is gedraaid en slap hangt, mag er op die baan niet worden getennist.

De maatregelen verkort, zoals we die van onze bond aangereikt hebben gekregen:

1. Volwassenen vanaf 18 jaar mogen tennis spelen met 2 personen, alleen buiten.

2. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan. Voor trainingen met volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten.

3. Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

4. Tennis in een binnenaccommodatie is niet toegestaan, ook niet in een blaashal. 

5. Er worden geen wedstrijden gespeeld. Voor topsporters gelden uitzonderingen. Publiek is niet toegestaan. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Alles volgens het principe: AFSPREKEN, KOMEN, SPELEN, GAAN

Veel vragen met antwoorden staan op de site van de KNLTB. Die site biedt ook de mogelijkheid om vragen te stellen die op deze rubriek niet zijn beantwoord. De beantwoording vindt separaat plaats.

De maatregelen gelden in ieder geval tot 19 januari 2021.

Het dubbelen is wéér van de baan