Tijdens de eerste ALV waren er te weinig leden aanwezig om de besluiten van die vergadering te bekrachtigen.

Om die reden heeft het bestuur een extra vergadering uitgeschreven. Het vereiste quorum hoeft in die vergadering niet aanwezig te zijn om de besluiten te legaliseren. Niettemin wordt u aanwezigheid door het bestuur zeer op prijs gesteld.

De vergadering is op 28 maart 2022 en begint om 19:30 uur.

Extra Algemene Leden Vergadering