Er vielen harde klappen

Onze bezoekers sloegen er flink op los, bij onze stand op de verenigingsmarkt afgelopen zaterdag. Gelukkig was dat ook de bedoeling. Want het spel Tri-tennis trok veel bekijks en lokte mooie acties uit. We kregen deze mobiele ‘tennismuur’ in bruikleen van onze collega-vereniging Vesna uit Nieuw-Amsterdam.

Het evenement StOer Drenthe kon op veel belangstelling rekenen en er kwamen gezellig veel bezoekers naar onze stand. Mooi dat we onze vereniging hier op positieve wijze konden presenteren.
De prijsvraag leidde tot wilde gok-taferelen: hoe zwaar was het gravel in de glazen pot? De 45 deelnemers waren het niet helemaal eens: hun schattingen liepen uiteen van 2  tot 23 kilo …
Het was  5060 gram en Eline de Jonge uit Noord-Sleen zat er met haar antwoord van 5100 gram het dichtste bij. Vrijdag ontving zij de prijs: een lekkere taart!

Ook de vereniging zelf kreeg ‘prijs’: vijf aanmeldingen voor ‘Maak kennis met tennis’ voor het komend seizoen en een aantal dorpsgenoten gaf aan zeer serieus te overwegen om lid te worden. Dat is een mooie score.

Dank aan de vrijwilligers die het bestuur ondersteunden bij het bemensen van de kraam.

 

(Foto’s Laura Evers / Sleenweb en Klaas Schepers)

De verenigingsmarkt