De vorst was nog maar net uit de banen of er waren al een paar baanmeesters die de winterschade in ogenschouw hebben genomen. Door die late vorstperiode staan we wat onder tijdsdruk. Het seizoen begint immers over veertien dagen. De opening is nog wel een weekje uit te stellen, maar het doorschuiven van de voorjaarscompetitie wordt voor sommigen onder ons al best lastig.

Voor de start van de banen preparatie heeft Robert Lems alle krachten opgeroepen. En dat waren vrijdag toch maar liefst twaalf man.

Het is zwaar werk. De toplaag wordt los gemaakt. De lijnen worden, voorzover nodig, verwijderd.  De oude laag wordt van de banen geschraapt. Het oude gravel wordt in hoopjes bijeen geharkt.

Er is negen ton gravel besteld. Dat moet er aan oude gravel worden afgekruid en aan nieuwe gravel weer worden opgereden en uitgestrooid. De banen worden vervolgens geëgaliseerd en gewalst.

De ontbrekende lijnen worden teruggezet en de kapotte lijnen gaan we vervangen. Daarna wordt er nog zoveel mogelijk gewalst en bijgestrooid.

Plat gezegd: Het is een hele klus. (Je krijgt er lange armen en een pijnlijke rug van)

Als het weer niet al teveel tegen zit, (het moet een beetje droog zijn) dan zijn de “jongens” de komende weken dagelijks bezig.

De tennisbanen worden klaargemaakt