Grietje van der Aa is al decennialang onze trouwe schoonmaakster van het clubhuis.

Hoe lang precies? Nou ja, dat weet ze zelf eigenlijk ook niet meer zo exact. In ieder geval is ze al gestart toen we nog niet het huidige clubhuis hadden, maar de tijdelijke semi-permanente schoollokalen. Dus ruim voor 2003!  “Die ramen waren zo vreselijk hoog, ik wilde de bovenste rij wel wit geschilderd hebben”, herinnert ze zich. Dat was prima, vond toenmalig voorzitter Dirk Dijkstra, ze mocht haar gang gaan … Dat heeft het echter niet gehaald.

 
Grietje zag vele besturen komen en gaan, maar zij bleef gewoon als stille kracht haar werk doen. In de begintijd ook nog als lid van de kantinecommissie. De vereniging kon altijd op haar rekenen, ze hield het clubhuis spic en span, ook bij extra activiteiten als toernooien. “Ik had er geen  moeite mee om in het weekend er al om half acht te zijn”, lacht ze.


Maar nu is het wel mooi geweest: met taart en bloemen en in gezelschap van haar Theo en drie bestuursleden vierden we op 30 november in het clubhuis het einde van haar carrière als onze vaste schoonmaakster. Theo heeft zich trouwens ook zo’n 30 jaar ingezet voor de vereniging, door gezondheidsproblemen stopte hij in 2004.


Zien we Grietje dan nu niet meer? Natuurlijk wel! Ze speelt nog steeds graag tennis en zei nadrukkelijk dat het geen afscheid is. Want als het nodig is, dan mogen we nog steeds een beroep op haar doen!

Voor 2022 hebben we een zestal leden van de vereniging bereid gevonden die in toerbeurt de reguliere schoonmaak van de kantine op zich nemen. 

Grietje, hartelijk dank voor jouw inzet voor onze vereniging en graag tot ziens!


Namens het bestuur,Klaas Schepers, voorzitter

De stille kracht van de TV Sleen