Op het sportcomplex van Sleen zijn een aantal paden opnieuw bestraat. Die paden waren er ook wel aan toe. De meeste paden zijn destijds gestraat zonder gebruik te maken van opsluitbanden. In de loop van de tijd zijn de tegels gaan schuiven en zijn er, met name in de breedte, brede voegen ontstaan. Zo breed zelfs dat een fietsband er ruim in paste.

Dat bracht de nodige risico’s met zich mee en het ging ook lang niet altijd goed.

Het centrale pad, dat vanaf de kleedkamers van de voetbal loopt langs het hoofdveld in de richting van de Jongsbloedsvaart, is aangepakt. Aan dat pad ligt ook onze sport-accommodatie. De aftakking naar ons terras is meegenomen.

Wij zijn daar heel erg blij mee.

De paden zijn bestraat