Op vrijdag 17 april a.s. zijn de jaarlijkse Koningsspelen en zoals ieder jaar staan deze in het teken van gezond eten en vooral…… lekker bewegen!! Net als voorgaande jaren worden er voor de groepen 5 t/m 8 workshops georganiseerd met diverse sporten. Dit om kinderen met verschillende soorten sporten in aanraking te brengen en natuurlijk vooral om lekker samen te bewegen!

Ook de tennisvereniging heeft het verzoek gekregen om een drietal workshops tennis te verzorgen. 
Het zullen drie rondes van ongeveer 45 minuten zijn.
De eerste workshop start om 10.00 uur en de dag eindigt om 14.00 uur.
 Tussen de middag wordt er voor een lunch voor de workshopgever gezorgd.

Als tennisvereniging willen we daar graag aan tegemoet komen, maar we hebben wel mensen nodig die de workshops kunnen en willen geven.

We zoeken daarvoor vrijwilligers
Leden met belangstelling voor deze klus, kunnen zich melden bij het Bestuur. (06_51 25 93 35 of 06_51 02 59 36) 
Graag zelfs.

De Koningsspelen