Sinds maandag 11 mei is er gelukkig weer het bekende geluid van stuiterende tennisballen te horen op ons mooie complex. De banen liggen er prachtig bij én veel leden waagden alweer een poging om een enkelspel te spelen. Gelukkig, tennis verleer je niet zomaar … 

Extra nieuwsbrief 

Met een extra nieuwsbrief hebben we onze leden op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken.
De protocollen rond Corona en sport wisselen en zijn afhankelijk van de ontwikkelingen en richtlijnen vanuit landelijke en gemeentelijke overheid en KNLTB.
Als TV Sleen kiezen we er nadrukkelijk voor om ons te houden aan de richtlijnen van de KNLTB. Vanzelfsprekend hopen we op een snelle versoepeling van de regels ten aanzien van dubbelspel.

Op 11 mei heeft het bestuur een vergadering gehad en daarin is een serie afspraken gemaakt.

Op basis van de op dat moment bekende informatie en instructies. Dat betekent dat dit alles niet in beton is gegoten en op elk moment weer kan veranderen.
Als er iets verandert, dan publiceren wij dat op de site. Hou die dus in de gaten. 

Banen 

De banen zijn beschikbaar voor enkelspel. Alleen koppels uit één gezin mogen dubbelen. 

Er zijn verenigingen die hier anders mee omgaan. We hebben hierover vandaag zowel met de gemeente Coevorden als met de KNLTB contact gehad. Op basis daarvan blijven wij bij het hanteren van de formele richtlijn: Uitsluitend enkelspel is toegestaan.
De KNLTB spreekt de hoop uit dat we, als alles goed gaat, per 1 juni weer kunnen dubbelen
.

Het complex is open, maar de instructie is: Kom naar de baan om te spelen, blijf niet hangen.
We hebben de banen ‘omgenummerd’. Dat was al langer een wens. Het centercourt is nu baan 1!
Verlichting blijft natuurlijk beschikbaar.
Ons reserveringsbord wordt gereanimeerd. Maak je hier gebruik van? Voor- en achteraf handen wassen is dan het devies.
We onderzoeken de mogelijkheid/wenselijkheid om tot een digitaal afhangsysteem te komen. De urgentie hiervoor lijkt voor onze vereniging (verhouding aantal leden/banen) niet zo hoog. Ook hiervoor geldt: Hou onze site in de gaten.

 Clubhuis 

Het clubhuis is en blijft gesloten. Daar staat vooralsnog de datum van 1 september aan gekoppeld.
De toiletgroep is bereikbaar maar we dringen erop aan hier zo weinig mogelijk gebruik van te maken.
Er is extra hygiënemateriaal beschikbaar. Zowel binnen als buiten. Handen wassen is ook hier het devies, afdrogen met papier en dat in container gooien.
De EHBO-doos hebben we neergezet in de gang naar de kleedkamers. In geval van nood is die dus te bereiken.
De kleedkamers zijn gesloten. Verkleden en douchen doen we thuis. 

Terras 

We hopen dat we vanaf 1 juni ons terras weer mogen inrichten en gebruiken voor drankjes, die dan vanuit de deur van de kantine – extra tafel – kunnen worden uitgeserveerd. Dit is echter nog toekomstmuziek.
Nu is het terras zo goed als leeg. We faciliteren het niet dat leden vooraf of achteraf op ons complex verblijven. 

Competitie 

De voorjaarscompetitie wordt in zijn geheel overgeheveld naar het najaar. De najaarscompetitie vervalt. Speelschema’s lopen vanaf dinsdag 8 september tot eind oktober – inhaaldagen staan zelfs nog in november gepland.
Jacqueline informeert de competitieteams rechtstreeks over de veranderingen.
Alles natuurlijk onder het voorbehoud dat er dan ook inderdaad weer gespeeld mag worden.

Toss-avonden 

In ieder geval organiseren we die deze maand nog niet. Mogen we zo weer dubbelen, kan het terras open en mag de groep redelijk groot zijn? Dan zetten we dat bliksemsnel weer op!

Kladder: Inschrijven voor enkelspel kan nu nog tot 17 mei

Onze kladder-coördinator Ans Bakker wil graag de enkelspelen gaan indelen. Die mogen inmiddels nu al gespeeld worden. Hoewel de inschrijving hiervoor al was gesloten, zetten we die nu weer open tot zondag 17 mei. Inschrijven via toernooi.nl
Heb jij je al ingeschreven maar zijn de eerder opgegeven verhinderingen gewijzigd, omdat vakanties bijvoorbeeld anders gaan worden? Pas dat dan nog even aan.
Ans informeert de kladderaars (enkel) na 20 mei over het speelschema. Zij die zich al eerder inschreven kunnen waarschijnlijk al eerder hun schema krijgen én spelen.
Wanneer de overige kladderwedstrijden (dubbel en mix) gespeeld kunnen worden, hangt af van het regime van de KNLTB. We houden jullie op de hoogte. 

Bar- en parkdiensten 

Het bestaande schema hebben we natuurlijk overboord gekieperd. Als de bar weer open mag, in wat voor vorm dan ook, dan maken we daar een nieuw plan en schema voor. Dat horen jullie tijdig.
Voor parkdiensten geldt dat we die wél weer willen gaan inplannen. Diverse vrijwilligers zijn al op eigen initiatief aan de gang geweest, maar we willen dit weer formaliseren. 
Stond jij ingedeeld voor parkdiensten? Dan zal onze roostercommissie je laten weten wanneer we je graag weer zien.

Weekendtoernooi: Deur op een kiertje? 

Het is nog niet waarschijnlijk, maar toch ook niet 100% uitgesloten dat we het weekendtoernooi – in aangepaste vorm – toch kunnen gaan organiseren. Dat hangt er van af of Corona ons in de wurggreep blijft houden en van de afspraken die de komende tijd gemaakt gaan worden door overheid en KNLTB. 

Vacatures bestuur 

En met al dat Corona-gedoe zou je haast vergeten dat we per 2021 tenminste twee en eigenlijk drie vacatures hebben in het bestuur. Jacqueline en Marjolein stellen zich niet herkiesbaar.
We zoeken dus naar leden die willen helpen de bestuurskracht van de vereniging op peil te houden. Jij misschien?
Voor vragen of informatie kun je altijd de huidige bestuursleden aanschieten. Doen!  

Stamtafel clubhuis 

We kregen ‘nieuw’ meubilair van de gemeente Coevorden. Helaas kunnen we dat nog niet samen in gebruik nemen maar het staat in het clubhuis op ons te wachten.
Daardoor is de voormalige ‘stamtafel’ nu over. Heeft iemand interesse? De eerste die zich hiervoor meldt per mail bij bestuur@tvsleen.nl mag hem ophalen. Ook hebben we twee barkrukken over. Daarvoor geldt hetzelfde.
 
Dit is wat we nu concreet kunnen melden.
Nogmaals: Alles is onder het voorbehoud dat het goed blijft gaan met onze gezondheid in Nederland.

Vragen of opmerkingen? Jullie weten ons te vinden, schiet ons aan, bel of mail (bestuur@tvsleen.nl).
Vooralsnog hopen we dat we met de voorzichtige start van dit seizoen er toch nog een mooi tennisjaar van kunnen gaan maken.
Volhouden en gezond blijven is het devies.
 
Klaas Schepers, voorzitter

De banen zijn open