Nog ruim vijf weken en dan gaan de najaar-competities van start.

De belangrijkste is de najaarscompetitie van de KNLTB. Donderdag 9 september is de eerste speeldag. Er is één Sleener team op de donderdag (Dames Dubbel) ingeschreven en twee op de zondag. (Een Damesteam en een Dames Dubbelteam) Bekijk de speeldata. Zodra wij iets meer weten over de tegenstanders en over de uit- en thuis data zullen we dat op onze website gaan vermelden.

De interne najaarscompetitie voor de vrouwen op de vrijdagmiddag is opgeheven. Daarvoor in de plaats is er een toss-middag gekomen voor de dames. Die begint om 13:00 uur en eindigt om 16:00 uur. Deelname is onverplicht. M.a.w. Je hoeft niet aan alle toss-middagen mee te doen en kunt aansluiten en stoppen wanneer je het er zelf aan toe hebt. De eerste toss is op 20 augustus en de laatste op 15 oktober.

Vervolgens is er nog de Onderlinge Najaarscompetitie voor Herenteams op de zondag. Eerste speeldag op 12 september.

Opgave kan uitsluitend als team. De aanvoerder kan zich via de mail aanmelden. In de herencompetitie worden er, per confrontatie, drie dubbels gespeeld en twee enkels.
Voorwaarde is, dat de drie dubbels niet in dezelfde samenstelling plaatsvinden en in de enkels twee verschillende spelers worden ingezet. Een team bestaat dus minimaal uit drie spelers. De ONC wordt gespeeld op de zondag. Koffie om 09:00 uur. Start om 09:30 uur met uitloop in de middag.

Er spelen dit jaar twee teams per wedstrijddag. De Najaar-competitie van de KNLTB loopt dit jaar gelijk op. Om die reden zijn er dus maar twee banen beschikbaar voor de ONC. 
Na aanmelding zorgt de technische commissie voor het competitieschema en de ballen.

De TC bemiddelt niet in het samenstellen van de teams of het rekruteren van teamleden. De TC bepaalt ook niet hoe het team wordt ingezet. Dat doen de aanvoerders. De communicatie vanuit de TC vindt uitsluitend plaats met de aanvoerders. 

Om een goed schema te maken en ook nog de teams de gelegenheid te geven om hun teamleden omtrent het speelschema te informeren, moet de opgave uiterlijk 2 september binnen zijn. 

Meer weten? Fred de Vries 36 24 21.

Competities in het najaar