KNLTB-analyse ledenbestand

De basiscijfers zijn genomen v.a. 1 december 2018 t/m 1 december 2019. (Daar zitten de ledenmutaties van december 2019 nog niet in)

Jaaroverzicht van T.V. Sleen 

T.V. Sleen heeft op 1 december 2019 126 tennissende leden. Ten opzichte van 1 december 2018 is het aantal tennisleden met 14 gedaald, dit komt overeen met -10,00%.

In de grafiek hieronder vind je een overzicht van de leeftijdsopbouw van onze tennisleden op 1 december 2019. Wij hebben als peildatum van de leeftijd 31 december 2019 gebruikt. 

Net als de meeste kleine verenigingen in Drenthe helt de leeftijdsopbouw van de vereniging over naar 45 plus.    

 

Wedstrijddeelname van leden

In de grafiek hieronder hebben we inzichtelijk gemaakt hoeveel leden van T.V. Sleen hebben deelgenomen aan competitie en toernooien in 2019.

Het gaat om deelname aan KNLTB competities en toernooien in de afgelopen 12 maanden. Deelname aan clubkampioenschappen is hierin niet meegenomen. 

Wist je dat binnen de provincie Drenthe 17% van de tennisleden deelnam aan zowel competitie en toernooien, 23% aan alleen competitie en 5% aan alleen toernooien?
En 55% van de tennisleden speelde helemaal geen competitie of toernooien. Bij onze vereniging liggen die deelnamepercentages hoger. (Respectievelijk 28, 29 en 9 procent van de leden)

Dit inzicht is belangrijk want wedstrijden spelen zorgt er niet alleen voor dat leden zichzelf verbeteren en meer plezier krijgen in de sport.

KNLTB De KNLTB adviseert verenigingen daarom ook een laagdrempelig en aantrekkelijk wedstrijdaanbod samen te stellen voor alle leden van de vereniging, ook voor de startende (recreatieve) tennisser. Immers, tennis is leuker als je wedstrijden speelt

Analyse ledenbestand