… van 27 januari jongstleden.

Op de 27e januari is onze Jaarvergadering gehouden. Er waren te weinig senior deelnemers om de financiële beslissingen formeel te bekrachtigen. Om die reden zal er een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Daarover ontvangt U ter zijner tijd bericht.

Bij een tweede vergadering is het niet nodig dat er 20% van de senior-leden aanwezig zijn om hun mening te laten horen. 

Belangrijkste punten:
– Agv de BTW-verhoging stijgen de kantineprijzen licht. Het contributie niveau volgt deels de inflatie met één euro.

– De Jaarstukken zijn doorgesproken; we zijn binnen de begroting van 2018 gebleven; de penningmeester is decharge verleend.

– Een drietal leden (Jannes Freriks, Bert Bartels en Roelof Renting) die voor de vereniging van veel betekenis zijn geweest, hebben hun lidmaatschap beëindigd. Ze krijgen/kregen een bos bloemen als dank voor hun inzet.

Voor het overige verwijst de redactie U naar het korte verslag.

Algemene Leden Vergadering ..