Op maandag 6 februari houdt onze tennisvereniging zijn jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

De vergadering begint om 19:30 uur. De inloop is er vanaf 19:15 uur. Als vanouds wordt de vergadering in ons clubhuis gehouden. Alle leden zijn van harte welkom.

De agenda kent een aantal vaste vergader-punten.

Het verslag van de vorige vergadering; de verslagen van de diverse commissies; een weergave van de sportieve prestaties; een overzicht van de voorzitter en als hoogte punt, de jaarstukken 2022 en de begroting 2023 gepresenteerd en toegelicht door onze penningmeester.

Ongetwijfeld zullen ook de inspanningen die wij getroosten voor één of twee padel-banen; de mogelijke uitbreiding, met verlichting, van onze parkeerplaats en de stand van zaken met betrekking tot de overkapping van ons terras, een plek krijgen op de agenda.

De vergaderstukken worden op onze leden-pagina geplaatst.

Let op! Het wachtwoord is gewijzigd.

Algemene Leden Vergadering