Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderenwordt onder andere de groepsgrootte voor volwassenen teruggebracht naar maximaal 2 personen. De maatregelen komen bovenop de gedeeltelijke lock-down en gaan in op woensdag 4 november 2020 om 22:00 uur.

Dat betekent dat er maximaal twee volwassenen (vanaf 18 jaar) met elkaar mogen sporten (binnen en buiten). Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Tennis kan dus nog, maar met maximaal twee personen op een baan. Enkelspel is dus toegestaan, maar geen dubbelspel.

Tot 18 jaar geldt deze beperkende maatregel niet.

Alle antwoorden op vragen ten aanzien van tennis in deze coronacrisis, kunt u terugvinden op de website van de KNLTB. Ze staan namelijk in de “Corona-gereedschapskist

Veel sporten worden door de landelijke corona-maatregelen belemmert. Zelfs de sportscholen liggen voor een belangrijk deel stil. Tennis kan echter nog steeds. Wij hebben vier banen, en zolang het weer goed is, er geen water op de banen staat en het niet vriest, kan er nog steeds buiten worden getennist.

Aanscherping van de Corona-maatregelen