De najaarscompetitie is net voorbij of we moeten ook al weer inschrijven voor de voorjaarscompetitie.

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts-/ regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:

  • Data aangetoond heeft dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn;
  • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. Hierdoor is een landelijk uniform aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regiospecifieke soorten.

 Voordelen voor jou!

Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod voor jou gaat betekeken. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

  • Minder niveauverschillen binnen poules;
  • Kortere reisafstanden;
  • Meer variatie in tegenstanders.

We hebben een link opgenomen met een overzicht van het competitie-aanbod in onze regio. Het overzicht is in een tabel opgenomen per speeldag. Verder is er een compact-overzichtje bij geplakt.  Voor jezelf kun je daarmee snel jouw mogelijkheden in beeld krijgen.

Verder zijn de speel- en inhaaldagen opgenomen.

Wil je meedoen aan de voorjaarscompetitie meldt je dan aan met je team voor 22 december 2018. Aanmelden kan per mail naar:  bestuur@tvsleen.nl.
Geef duidelijk aan in welke competitie en op welke dag je wilt meespelen.

De voorjaarscompetitie is zowel voor ervaren tennissers, beginnende tennissers en nieuwe leden.
Bij onze club is het mogelijk om op vrij veel dagen/avonden van de week competitie te spelen. Ook voor beginnende tennissers zijn er voldoende mogelijkheden. Op de website van de KNLTB kun je ook meer informatie vinden over de voorjaarscompetitie.

Er zijn reeds enkele teams aangemeld. Meer informatie of vragen? Stuur een mail naar de mailbox van het Bestuur.

Doe het snel. 
De uiterste inschrijfdatum is 22 december.

Aanmelden voorjaarscompetitie