De voorzitter heeft inmiddels zijn Jaarbrief over 2020 uitgebracht. Daarin memoreert hij de hoogtepunten van de TV Sleen in 2020 en schetst hij de stand van zaken binnen de vereniging.

Uiteraard ook met een oog op de toekomst. Natuurlijk heeft de corona een zware wissel op onze vereniging getrokken. Daarentegen moet toch worden gezegd dat wij één van de weinige verenigingen in Sleen e.o. waren, die nog enigszins onze sport konden beoefenen. Voor veel sporten was dit helaas niet het geval.

De voorzitter doet in zijn jaarbrief een nadrukkelijke oproep voor meer ondersteuning in de organisatie van onze vereniging.

Het nieuwe jaar