De ONC voor dames start op vrijdag 7 september.

Let op! Je hoeft niet alle vrijdagmiddagen beschikbaar te zijn!

  • als je een vrijdag een keer niet kunt, is dat geen probleem je kunt verhinderingen opgeven. Speeldata: 7 sept, 14 sept, 21, sept , 28 sept, 5 okt, 12 okt en 19 okt. Op de laatste vrijdag dus 19  okt spelen we ook en gaan we ’s avonds  ergens uit eten met prijsuitreiking.
  • we spelen op de vrijdagmiddag, van 13.30 tot 16.00 uur, alleen dames dubbel met een thee/koffie pauze van 14.30 tot 15.00 uur.
  • opgave is individueel, je speelt met wisselende partners in wisselende   Je krijgt van te voren de indeling.
  • speelsterkte is niet van belang, iedereen kan mee doen. Ook nieuwe dames leden!
  • aanwezig, graag om 13.20 uur.
  • een ieder zorgt een keer voor taart/cake bij de thee/koffie.
  • Het schema van de vrijdagen wordt van te voren gemaakt, als later  blijkt dat je op bepaalde datum toch niet kunt, moet je zelf voor vervanging zorgen.

Om een goed schema te maken en iedereen  omtrent het speelschema te informeren, moet de opgave uiterlijk 1 september binnen zijn bij Ans Bakker. Geef duidelijk aan welke data je wel/niet kunt.

Meer weten? (0591-361783) bij Ans

De ONC voor dames……..