Nadere informatie van ons Bestuur:

De Rabobank heeft, in verband met de zeer gewelddadige plofkraken van de afgelopen tijd, met onmiddellijke ingang alle sealbag-automaten gesloten. Dat heeft ook consequenties voor onze vereniging. Wij kunnen ons contante geld (de baromzet) nu niet meer afstorten. Het bestuur komt hier in de ALV op terug. We gaan vooralsnog er van uit dat we vanaf de start van het seizoen nog uitsluitend pinbetalingen accepteren. Eigenlijk zoals we vorig jaar al hebben ingevoerd.

Dankzij een spoedwetje kan de Algemene Leden Vergadering met vijf maanden worden opgeschort. De Jaarstukken over 2020 en de begroting over 2021 zullen rond 15 februari op onze website worden gepubliceerd. Het Bestuur heeft de ALV nu vastgesteld op maandagavond 31 mei a.s. We gaan er van uit dat de Corona-perickelen achter de rug zullen zijn.

Op 27 februari 1981 is onze vereniging bij akte opgericht. We bestaan dus op 28 februari 2021 veertig jaar. En dat is een stevig jubileum. Het Bestuur is daar al een tijdje over aan het brain-stormen. 28 Februari is echter geen handige datum voor festiviteiten. Medio dit seizoen of zo mogelijk tegen het najaar wil het Bestuur een aantal leuke activiteiten gaan plannen om ons veertig jarig jubileum luister bij te zetten en kleur te geven.

Van het Bestuur