Het bericht van 7 mei is door ons een beetje te ruim afgesteld.

De wens was hier “de vader van de gedachte”. De KNLTB heeft het minder ruim geïntepreteerd. Belangrijkste wijziging ten aanzien van het bericht van 7 mei. Door volwassenen mag alleen ge-enkeld worden.

Verder zijn er nog een aantal andere zaken die onveranderd blijven. Ons Bestuur vergadert er 11 mei over en komt vervolgens met meer informatie.

Terrassen en kantine blijven ook voor alsnog gesloten.

Wordt vervolgd.

Te vroeg gejuicht