Het concept verslag staat inmiddels op de ledenpagina.

Van alle senioren is ruim vijfentwintig procent op komen dagen. 

Voeg daarbij de leden die zich met kennisgeving hadden afgemeld, dan is het vereiste quorum ruim gehaald.

Ons meisjesteam van de zondag werd nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. De stemming is inmiddels gesloten. Op 7 februari volgt de uitslag.

Tijdens de vergadering werd het verslag, de financiële verantwoording 2019, de begroting 2020 en de commissieverslagen 2019 goedgekeurd.

De kascommissie bracht een positief oordeel uit. Volgens de commissie verdient het aanbeveling om de opbrengsten en uitgaven van de twee grote toernooien in  een apart overzicht te brengen. (buiten de kantineopbrengsten om)

De commissie memoreerde het jaarlijks dalend ledenbestand en wees op de mogelijke risico’s.

In 2020 blijven we samenwerken met de omliggende verenigingen. (ZOSS)

De contributie stijgt in 2020 niet. 

Staande de vergadering verzocht het Bestuur de leden om een zuinige oplossing voor een make-over van het terras.

Aanscherping van het rookverbod haalde de vereiste meerderheid niet. 

Op het nieuwe clublogo met kledinglijn komen we in een later bericht terug.

Ook zullen we nog uitgebreid terugkomen op de vacatures die in ons vrijwilligers-bestand zijn ontstaan.

Het voortbestaan van de tennisvereniging komt daardoor steeds verder in het gedrang.

Na de pauze gaf Geert Lalkens een voorlichting over fit zijn en fit blijven. Het verlies van kracht en conditie was voor de vele ouderen een “eye-opener”. Met een rondje wandelen kom je er niet mee. Daarvoor moet je toch echt naar de sportschool of “diep gaan met” tennis.

Hoogtepunten uit de ALV