Het zal inmiddels bij U duidelijk zijn, dat de corona in ons land weer over een breed front in opmars is.

Het is wel niet zo, dat Drenthe daarbij heel sterk wordt geraakt, toch hebben wij daar als tennisvereniging wel mee van doen. Immers onze competitie- en toernooispelers gaan elders op bezoek en ook de spelers en fans van de ons bezoekende verenigingen komen bij ons in de kantine en op het terras.

Door alle berichtgeving die wij toegestuurd krijgen is ons duidelijk geworden, dat de regels zullen worden aangescherpt en ook dat de controle op die regels nadrukkelijk wordt uitgevoerd.

Even nog een paar van die regels op een rijtje.

  • De anderhalf meter maatregel geldt op ons terras en in onze kantine
  • Zodra je onze kantine betreedt moet je een registratieformulier invullen. Naam en telefoonnummer is daarbij van belang. (We moeten je kunnen bereiken als er een besmettingshaard bij ons wordt geconstateerd.) Die registratie moet zeker voor spelers en fans van bezoekende verenigingen. Dat geldt ook voor ons als we een vereniging bezoeken.
  • Ontsmet je handen voordat je de kantine in gaat. Was of ontsmet je handen als je vertrekt of bij thuiskomst.
  • Onze kantine heeft een aangegeven ingang en een dito uitgang. Gebruik die, zoals dat is aangegeven.
  • Felicitaties of complimenten alleen in de vorm van een racket-high.
  • In onze kantine mogen zich maximaal 10 volwassen leden ophouden.
  • Op het terras is door de KC een ruime opstelling neer gezet. Gespreid over het baan1-terras; het verhoogde terras; en het baan 3-terras en het terras langs baan 3 met aan de andere kant het miniveld en de oefenmuur. Hou dat zo. Schuif geen stoelen bij elkaar.

Richtlijnen (eventuele vragen) voor de competitie- en toernooispelers zijn uitgezet bij de VCL van de vereniging.

Op de meeste vragen geeft de KNLTB in haar “Corona-site” een antwoord op. Uitgesplitst naar individuen, teams, vereniging, competitie en organisatie. Kijk dus eerst op die website.

Corona weer in de lift