Net als in voorgaande jaren heeft het Bestuur gemeend om de nieuwjaarsborrel en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dezelfde middag te houden.

We nodigen alle leden uit voor dit gebeuren op 27 januari 2019. Om 14:30 uur begint de ALV. (Uitnodiging en agenda)

De stukken voor de jaarvergadering zullen in de derde week van januari beschikbaar komen via de ledenpagina van onze website. Een aankondiging met een verwijzing naar de vindplaats voor de nog ontbrekende stukken komt via een nieuwsbrief naar de leden.

Na de ALV, zo rond de klok van 15:30 uur, wordt er getoost op het nieuwe jaar. Er kan dan nog eens stevig over de ALV; het “oude” en het “nieuwe jaar” worden nagepraat.

27 Januari ALV en nieuwjaarsborrel